Žiarlivci majú zlaté časy, ale môžu skončiť aj vo väzení – Omladnut.sk

Žiarlivci majú zlaté časy, ale môžu skončiť aj vo väzení

Vrcholným výkonom žiarlivcov v minulosti bolo využitie súkromného detektívna na sledovanie neverníka. Dnes sú však možnosti žiarlivcov oveľa širšie a sofistikovanejšie. Na sledovanie svojho objektu totiž môžu použiť ľahko dostupné sledovacie programy do počítača, mobilného telefónu, či GPS do auta. Za svoju prehnanú aktivitu však môžu skončiť aj vo väzení. Žiaľ, tieto prostriedky sú dnes už dosť rozšírené. Viete, čo máte v počítači?

Žiarlivosť môže vyplynúť zo životnej situácie, ale rovnako môže byť aj trvalým prejavom osobnosti človeka. V prvom prípade je dočasnou záležitosťou, v druhom je súčasťou vlastností osobnosti a preto je nádej na jej odstránenie malá,“ vysvetľuje psychologička Mgr.Viera Cviková, PhD.

Môže sa to stať každému

Žiarlivosť, ktorá vyplýva zo životnej situácie je niečo, čo postretne takmer každého. Napríklad v práci sa zahľadíte do niekoho sympatického, s kým si máte zrazu čo povedať. V bežných manželstvách nás totiž každodenné povinnosti a každodenný boj o svoje pozície v rodine tak pohltia, že sa prestávate rozprávať o svojich pocitoch. A zrazu príde niekto, s kým to ide, kto vám konečne rozumie, komu sa môžete vyrozprávať zo všetkého. Zblíženie s niekým iným nemusí prepuknúť do sexuálneho vzťahu ale môže vám pomôcť zrkadliť, čo vám vo vzťahu chýba a na čom treba popracovať.

Na príležitostnú neveru však môže byť aj iný dôvod. Nemusí to byť o láske ale len o sexe. Ak máme zvýšenú potrebu sexuálneho uspokojenia a v partnerskom vzťahu ho nenachádzame, zvyčajne to končí neverou. Skúsenosť so svojimi klientmi opisuje astrológ Pavel Kastl: „Sú obdobia v živote, kedy je túžba po sexe silná ale zase pominie. Milenec je pre ženu ideálnym riešením. Treba to však brať s nadhľadom. Každému manželovi by som v takomto období odporúčal prižmúriť obidve oči a tváriť sa, že má skutočne veľa práce. Len tak si partnerku bez problémov udrží.“

Žiarlivec sa nezmení

Podľa psychologičky je žiarlivosť ako osobnostná črta problémom, ktorý ťažko odstrániť. Právnička JUDr. Ing.Martina Štofaníkova, PhD upozorňuje, že extrémne žiarlivostné prejavy, môžu napĺňať skutkové podstaty trestných činov.

Nezdravá žiarlivosť sa mení na posadnutosť. Nie je to láska, i keď sa žiarlivec za slová „milujem ťa“ a „to je z lásky“ často skrýva. Jeho činy začínajú pri žiarlivostných scénach a pokračujú doslova v zatemnení mozgu presne v duchu „nie je dôležité na čo sa človek pozerá ale čo vidí. Žiarlivec totiž vidí v sms-ke od kamarátky, ktorá práve pípla jeho partnerke, textovú správu od milenca s obsahom „milujem ťa“, v prezeraní si receptov na facebooku zasa chat s potenciálnym milencom a nikto ho nepresvedčí o opaku. Ak sa žena nalíči a upraví si vlasy, určite je to kvôli milencovi, napriek tomu, že to robí každý deň. Svetrík s výstrihom je tiež zaručene určený pre milenca. Nasledujú výčitky, obviňovanie, ponižovanie, obmedzovanie osobnej slobody. Psychologička Viera Cviková opisuje pocity obete žiarlivca: Obeť žiarlivého partnera/ky sa cíti prenasledovaná, neslobodná, podozrievaná a časom sa dostane do stavu pochybovania samej o sebe a pocitu vlastnej nedostatočnosti. Napriek tomu, že nerobí nič zlé, nepociťuje od partnera/ky dôveru, stabilitu a podporu, no a bez nich nie je možné budovať funkčný partnerský vzťah. Ak žiarlivosť vyplýva zo situácie, v ktorej sa partneri ocitli (napr. po nevere jedného z nich), je celkom prirodzené, že chvíľu trvá, kým sa stratená dôvera vo vzťahu obnoví. Ak je niektorý z partnerov patologicky žiarlivý, prinesie druhému do života teror. No a ten druhý si musí zvážiť, či mu existencia v takomto prostredí partnerského vzťahu vyhovuje alebo nie. Zmysluplné je využiť na zorientovanie sa v danej situácii odbornú psychologickú pomoc.“

Žiaľ, obeť žiarlivca sa často teroru podriadi z jednoduchého dôvodu. Situáciu nedokáže vidieť z nadhľadu, hanbí sa o nej niekomu rozprávať, navyše žiarlivci bývajú často dobrí manipulátori a svoju obeť presviedčajú, že ich konanie je normálne a je len dôkazom ich lásky. Obeť je potom často zmätená. „Stáva sa, že si prenasledovaný partner “zvykne” na praktiky svojej polovičky a naučí sa s tým existovať. Vyzerá to potom tak, žiarlivý partner/ka sa stanú natrvalo prítomnými v hlave obete, ktorá neustále kontroluje hodinky a kalkuluje s myšlienkou, čo by na danú situáciu povedal/a, prípadne, čo urobí žiarlivý partner/ka,“ približuje psychologička Viera Cviková.

Moderná doba verzus dôsledky

V ostatnom období sa doslova roztrhlo vrece s možnosťami sledovania partnera/ky. Veľmi využívané sú špionážne počítačové programy. Zoženiete ich na „popýtanie sa“ u známych trebárs na USB kľúči alebo si ich jednoducho môžete stiahnuť z internetu. Takýto program vám posiela na mail screenshoty obrazovky partnera a vy máte dokonalý prehľad o tom, či si chatoval s milencom na facebooku alebo sa venoval práci. Počítačový špecialista Michal Reiter vysvetľuje: “Na internete sa dajú stiahnuť rôzne vecičky na sledovanie, ktoré nie sú viazané vyslovene len na použitie s počítačom. Najjednoduchším spôsobom je inštalácia špeciálneho softvéru. Ten umožňuje sledovanie všetkých aplikácií a väčšina z nich umožňuje nastavenie sledovania podľa používateľského konta. (môžete sledovať svojho muža a deti nie, alebo naopakJ). Programy bývajú platené ale aj zadarmo. Líšia sa podľa toho ich možnosti. Plne vybavené programy sledujú stlačenie klávesy, čiže sú to keyloggery. Identifikujú program, textový záznam aj čas a dátum. Programy majú rôzne nastavenia a napríklad sa dajú zapnúť a vypnúť jednoducho klávesovou skratkou, či fungovať nonstop. Bežne robia programy screenshoty obrazovky a odosielajú ich na mail žiarlivca. Trochu skúsenejší používateľ ich môže odhaliť tak, že spozoruje vyššie zaťaženie počítača, teda že sa niečo deje s výkonom, prípadne s obrazovkou.“

Ďalšou užitočnou vecičkou je pre žiarlivca GPS zariadenie na sledovanie pohybu partnera, ktoré sa montuje do auta. Zvyčajne ho využívajú súkromné spoločnosti na sledovanie svojich zamestnancov v služobných autách. Monitoruje im pohyb aj čas, teda zamestnanec sa nemôže „flákať“, prípadne zneužívať auto na súkromné účely. Malú čiernu krabičku však nie je problém si zaobstarať a namontovať ju do auta partnera. A potom už len sledovať kadiaľ sa „milovaná polovička“ pohybuje a koľko času tam trávi.

Veľmi nebezpečné je, že žiarlivec sa stáva od informácií zo svojich špionážnych prostriedkov závislý a často sa nevenuje ničomu inému len kontrole partnera a skúmaním, či na tej a tej ulici sú potraviny alebo trávila jeho polovička hodinu u milenca. Väčšinou sa automaticky prikláňa k druhej alternatíve aj keď sa prvá ukáže ako pravdivá. Vysvetľovať a dokazovať totiž vôbec nepomáha!

Môže obeť proti žiarlivcovi bojovať?

Spočiatku má obeť tendenciu žiarlivému partnerovi vysvetľovať, že nemá pravdu a neustále sa obhajovať. Nasleduje nekonečný kolotoč hádok, ktoré zachádzajú do extrémov. Nemá to však žiadny zmysel. Právnička JUDr.Ing.Martina Štofaniková, PhD upozorňuje, že takéto „moderné sledovanie“ napĺňa skutkovú podstatu trestného činu: „Môže ísť o porušenie zákona o Ochrane súkromia v obydlí (§ 194a) trestného zákona. Doslova znamená: „Kto úmyselne poruší právo iného na jeho súkromie v obydlí, právo na jeho súkromný a rodinný život vedený v obydlí tým, že bez jeho súhlasu zadovažuje pre seba alebo iné osoby neoprávneným sledovaním jeho obydlia poznatky o jeho živote a živote osôb, ktoré sa zdržiavajú v jeho obydlí a s využitím informačno-technických prostriedkov a iných technických prostriedkov vyhotovuje z tohto pozorovania záznamy alebo inú dokumentáciu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

Ďalšia možnosť, ktorá môže prichádzať do úvahy aj ako súbeh trestných činov, teda v spojení s tým predchádzajúcim trestným činom je trestný čin. Podľa zákona to už nie je priestupok, ale trestný čin.

Nová skutková podstata trestného činu nebezpečného prenasledovania (Nebezpečné prenasledovanie § 360a) spočíva v dlhodobom prenasledovaní, ktoré je spôsobilé vzbudiť u poškodeného dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jeho blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života.“ Právnička pritom zvlášť upozorňuje na formuláciu „zhoršenie kvality jeho života“. Prenasledovaním sa pritom rozumie vyhrážanie sa ublížením na zdraví alebo inou ujmou poškodenému alebo jemu blízkej osobe, vyhľadávanie osobnej blízkosti poškodeného alebo jeho sledovanie, kontaktovanie prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti vôli poškodeného, zneužitie osobných údajov za účelom získania osobného alebo iného kontaktu, alebo iné obmedzovanie poškodeného v jeho obvyklom spôsobe života.

Sankcia dosahuje jeden rok odňatia slobody, resp. šesť mesiacov až tri roky v prípade, ak je trestný čin spáchaný na chránenej osobe, závažnejším spôsobom konania, z osobitného motívu alebo verejne.

foto: flickr.com/Apoorva Guptay

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.