Nespavosť je problémom najmä žien – Omladnut.sk

Nespavosť je problémom najmä žien

viac ako štvrtina uvádza, že trpí nespavosťou

V medzinárodnom prieskume hovorí polovica ľudí, že v poslednom roku mali kašeľ alebo boli prechladnutí a viac ako štvrtina uvádza, že trpí nespavosťou alebo má problémy so spánkom. Toto sú výsledky nedávneho prieskumu spoločnosti GfK, ktorý sa online dopytoval 27 tisíc respondentov z 22 krajín, aké zdravotné ťažkosti z predloženého zoznamu mali počas posledných 12 mesiacov.

Respondentov sme sa okrem iného pýtali na tieto zdravotné ťažkosti: kožné ochorenia, alergie, vracanie alebo hnačka, diabetes alebo prediabetický syndróm, vysoká hladina cholesterolu alebo vysoký krvný tlak. V medzinárodnom meradle patrí k pätici najbežnejších zdravotných ťažkostí, s ktorými sa ľudia stretli počas posledných 12 mesiacov, nachladnutie (ktoré v spojení s kašľom, bolesťou hrdla, infekčným ochorením horných dýchacích ciest a chrípkou uvádzalo 51 percent respondentov), problémy so spaním (27 percent), bolesti svalov alebo kĺbov v dôsledku zranenia alebo preťaženia (25 percent), problémy s hmotnosťou (21 percent) a migrény alebo silné bolesti hlavy (21 percent).

V Českej republike bol najväčší počet ľudí s nachladnutím, Švédsko malo najväčší počet osôb trpiacich nespavosťou

V Českej republike a v Rusku trpelo kašľom a nachladnutím za posledných 12 mesiacov viac osôb ako v iných krajinách zahrnutých do prieskumu –  bolo to 67 percent a 62 percent. Amerika a Japonsko naopak hlásia najmenší počet ľudí trpiacich nachladnutím alebo kašľom (v oboch krajinách je to 39 percent). Pokiaľ ide o nespavosť, najväčší počet ľudí s týmto problémom má Švédsko (41 percent), potom nasleduje Česká republika a Turecko (obe krajiny po 40 percent). Naopak Japonsko je krajina, ktorej obyvatelia spia v noci najlepšie – iba 13 percent ľudí uvádza ťažkosti so spaním.

Problémy so spaním majú častejšie ženy ako muži

Ak sa pozrieme na členenie podľa pohlavia, vidíme medzi ženami a mužmi niektoré zreteľné rozdiely. Takmer pre všetky uvedené zdravotné ťažkosti  platí, že ženy počas posledných 12 mesiacov nimi trpeli viac ako muži.

Obe pohlavia uvádzajú ako najbežnejšie zdravotné ťažkosti prechladnutie alebo kašeľ (53 percent žien a 49 percent mužov), ale u žien je ďalším veľmi častým zdravotným problémom nespavosť (32 percent), zatiaľčo u mužov sa o druhé miesto delia bolesti svalov alebo kĺbov v dôsledku preťaženia alebo zranenia a nespavosť (v oboch prípadoch je to 24 percent). Rozdiel je aj v tom, ktoré zdravotné ťažkosti patria k piatim najčastejším u žien a u mužov. V prípade žien je tretím najčastejším problémom migréna alebo silná bolesť hlavy, ktorá ale nepatrí medzi päť najbežnejších u mužov (uvádza ju 27 percent žien a 15 percent mužov). U mužov je štvrtým najbežnejším zdravotným problémom pálenie záhy alebo reflux, čo ale zase nepatrí medzi päť najčastejších ťažkostí, na ktoré sa sťažujú ženy, aj keď v poslednom roku ním trpelo viac žien ako mužov (19 percent mužov a 21 percent žien).

David Mackenzie, šéf globálneho výskumu GfK v oblasti zdravia, dodáva: “Vďaka tomu, že prepájame názory spotrebiteľov našimi kvantitatívnymi zdravotníckymi dátami a výsledkami prieskumov predpisovaných liekov, poskytujeme našim klientom reálny pohľad na to, ako pacienti vnímajú svoj zdravotný stav.“

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.