Pracujete na počítači? Aké sú nebezpečenstvá a prevencia – Omladnut.sk

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www11/p7041/omladnut.sk/web/wp-content/themes/omladnut-wp/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 67

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www11/p7041/omladnut.sk/web/wp-content/themes/omladnut-wp/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 67

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www11/p7041/omladnut.sk/web/wp-content/themes/omladnut-wp/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 67

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www11/p7041/omladnut.sk/web/wp-content/themes/omladnut-wp/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 67

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www11/p7041/omladnut.sk/web/wp-content/themes/omladnut-wp/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 67

Pracujete na počítači? Aké sú nebezpečenstvá a prevencia

Bez práce nie sú koláče. Platí to pre všetky osoby, ktoré sú zdravé a dokážu si svoj život a potreby v ňom zaistiť formou určitého zamestnania. V posledných desaťročiach majú ale v takomto spôsobe života nezastupiteľnú úlohu najmä technologické vychytávky a novinky. Na jednej strane sú pre nás veľkým prínosom, no z iného pohľadu nám môžu aj škodiť.

Ako všetky veci, ktoré sa v rámci vyššej intenzity odzrkadľujú na našom zdraví, nie je tomu inak ani v tomto prípade. Podľa WHO sa v súčasnosti na svete používa viac ako 150 miliónov týchto zariadení na celom svete. Pokiaľ si v rámci tohto čísla predstavíme, koľko je to negatívnych vplyvov, určite sa nebudeme z toho tešiť. Rozhodli sme sa preto pozrieť na dopady práce za počítačom, ktorej sa možno nevyhnete ani pri plánovanom zakladaní s.r.o. a vstúpení do úspešného sveta biznisu.

Počítač a vízia budúcnosti

Veľmi dlho sa počítač a všetky jeho podobné verzie, s ktorými dnes pracujeme považoval za vinníka zhoršeného zraku a jeho sprievodných prejavov. Viaceré štúdie ale potvrdili, že základ pre takéto ochorenia u konkrétnych osôb už existujú, s tým, že predĺžený pobyt pred monitorom tieto problémy môže len zhoršovať. Nie je teda počítač priamym vinníkom, ale môže byť predpokladom pre progresiu skrytých porúch.

Vaše oči sú namáhané a vystavované pri tomto type sedavého zamestnania náročnejším podmienkam. Aj z tohto dôvodu, sa zamestnancom snažia ich nadriadení zaistiť optimálne pracovné podmienky, kam patrí dobré osvetlenie výrobných priestorov a kancelárii.

Lepšia organizácia pracoviska, oddych a cvičenia pre oči

Správna poloha monitora je prvou podmienkou minimalizácie faktorov, ktoré spôsobujú únavu očí a zaisťujú tak predpoklad pre zhoršenie zraku. Obrazovka musí byť mierne naklonená dozadu a vo vzdialenosti 50 až 70 cm. Zároveň platí, že horný okraj monitora by mal byť vo výške úrovni nosa. Samozrejme, že nesmiete zabudnúť na už spomínané kvalitné osvetlenie.

Z vyššie uvedeného môžeme vyvodiť jasný záver. Počítač nemusí byť zdrojom priameho nebezpečenstva a príčinou vzniku chorôb, môže byť zdraviu škodlivý kvôli príliš veľkej oddanosti človeka k nemu a nesprávne organizovanej práci s ním. Takže si v tom urobte jasno.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.