Pomôžte s pitnou vodou tým, ktorí to potrebujú – Omladnut.sk

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www11/p7041/omladnut.sk/web/wp-content/themes/omladnut-wp/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 67

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www11/p7041/omladnut.sk/web/wp-content/themes/omladnut-wp/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 67

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www11/p7041/omladnut.sk/web/wp-content/themes/omladnut-wp/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 67

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www11/p7041/omladnut.sk/web/wp-content/themes/omladnut-wp/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 67

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www11/p7041/omladnut.sk/web/wp-content/themes/omladnut-wp/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php on line 67

Pomôžte s pitnou vodou tým, ktorí to potrebujú

Už tretí rok po sebe sa Giorgio Armani spojil s organizáciou Green Cross International (GCI – www.gcint.org), aby podporil ich programy, ktoré zabezpečujú obciam s nedostatkom pitnej vody lepší prístup k tejto životodarnej tekutine. Úlohou programov je aj zlepšiť osvetu verejnosti v tejto problematike.

 

 

Od 4. marca prebieha globálna humanitárna kampaň pod názvom „Acqua for Life“. Má pomôcť kampani GCI „Inteligentná voda“ pod záštitou programu Zelené školy. Zameriava sa na akútne problémy detí v Ghane a prvý rok aj v Bolívii. Rieši rozvoj infraštruktúry pre dediny a školy v spomínaných štátoch, vďaka ktorej sa zlepšia hygienické podmienky miestneho obyvateľstva.

Z kúpy každého parfumu Acqua di Gio alebo Acqua di Gioia, daruje Giorgio Armani programu GCI sto litrov vody. Interaktívnou podporou programu je akcia na sociálnej sieti. Každý nový fanúšik Acqua for Life Facebook stránky automaticky daruje na humanitárny projekt päťdesiat litrov vody.

Výsledky

-celkovo bolo získaných 52.125.629 litrov pitnej vody, čo je o 20,3% viac ako v roku 2011

-prostredníctvom internetu bolo získaných 8.554.200 litrov vody

Voda po celom svete

Prístup k pitnej vode patrí k zásadným problémom našej planéty. Bez pitnej vody je stále vyše 900 miliónov ľudí. Najzraniteľnejšou skupinou a hlavnými obeťami nedostatku, respektíve znečistenia pitnej vody, sú deti. Každý deň umiera na celom svete na následky konzumácie znečistenej alebo kontaminovanej vody 4000 detí. V roku 2000 sa na základe alarmujúceho faktu medzinárodné spoločenstvá prostredníctvom OSN zaviazali, že do roku 2015 znížia o polovicu počet ľudí bez prístupu pitnej vody.

Spomínaný problém je markantný najmä v subsaharskej Afrike. V Ghane nemá prístup k pitnej vode až 40 percent vidieckeho obyvateľstva. V Bolívii – najchudobnejšom štáte Južnej Ameriky – nemalo v roku 2010 prístup k pitnej vode 33 percent vidieckeho obyvateľstva. Program „Acqua for Life“ sa rozhodol pomôcť niektorým izolovaným komunitám v provincii Santa Cruz. Keďže sa tu verejné nádrže nachádzajú až 50 kilometrov od dedín, obyvatelia sú často nútení používať a piť vodu z neadekvátnych zdrojov.

Prístup k vode a vzdelaniu

Organizácia spojených národov vypočítala, že deti, ktoré ochoreli na následky konzumácie znečistenej vody, spolu vymeškali ročne až 443 miliónov školských dní. Ďalší problém je v tom, že deti absolvujú namáhavé a časovo náročné trate na to, aby zaobstarali vodu z odľahlého zdroja. Akútnu situáciu pomôže vyriešiť lepší prístup k pitnej vode. Tento krok podporí rozvoj obcí a miestnych škôl, ktoré začnú byť atraktívnejšie pre učiteľov i školákov.

Aké sú doterajšie výsledky?

V roku 2011 využilo program „Acqua for Life“ 16 obcí v regióne Volta v Ghane. Skvelé výsledky z roku 2012 nám umožnia zachovať všetky doteraz vytvorené zariadenia (vykopané a vŕtané studne, systém zberu dažďovej vody) a zároveň pomôcť dvanástim novým komunitám v regióne východnej Ghany.

V Bolívii je kritických šesť izolovaných komunít v regióne Charagua (provincia Santa Cruz), ktoré trpia obdobím sucha šesť až osem mesiacov do roka. Cieľom humanitárnej operácie je vybudovať systém na zber dažďovej vody v školách, navŕtať studne na čerpanie vody z prítoku povodia Parapeti, vzdelávať rodiny v oblasti základných zdravotných a hygienických návykov, v neposlednom rade učiť ľudí používať a udržiavať novú infraštruktúru.

V USA podporuje Giorgio Armani projekt „Unicef Tap ​​Water“ na financovanie prístupu k pitnej vode v rozvojových krajinách, ako aj projekty v čínskej oblasti Yunnan, ktorá trpí suchom a extrémnymi poveternostnými podmienkami.

Výzva pokračuje v roku 2013

Programu „Acqua for Life“ bude naďalej podporovať Ghanu i Bolíviu. Takisto chce byť prínosom pre nové komunity s kritickým stavom pitnej vody.

Giorgio Armani sa pri šírení informácií a posolstiev o svetovej vodnej kríze opiera aj o renomé svojej značky. Návštevníkom internetovej stránky „Acqua for Life“ ponúka aktuálne informácie o celosvetovej situácii s vodou, ako aj o pokroku jednotlivých projektov v Ghane a Bolívii.

Sledujte HYPERLINK: http://www.facebook.com/acquaforlife www.facebook.com/acquaforlife

S realizáciou tohtoročného projektu  nám pomáhajú exkluzívne parfumérie:

FAnn Česká republika

FAnn Slovenská republika

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.