Slovenskí farmaceuti zapojení v unikátnom systéme vzdelávania – Omladnut.sk

Slovenskí farmaceuti zapojení v unikátnom systéme vzdelávania

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave úspešne začala implementáciu najnovších foriem vzdelávania v praxi svetovo unikátnym projektom Excelentná lekáreň. V prvej fáze sa excelentnými stalo 336 lekární.

Cieľom odbornej praxe budúcich lekárnikov je okrem nadobudnutia zručností a vedomostí aj budovanie nových trendov lekárenskej starostlivosti. To znamená skvalitnenie starostlivosti o pacienta a zlepšenie konzultačnej činnosti vo svetle aktuálne zavádzanej generickej preskripcie. „Lekáreň je miestom, kde má pacient právo nielen na vydanie liekov, ale aj na získanie relevantných informácií týkajúcich sa jeho liečby. Skúsený a proaktívny lekárnik dokáže správnou komunikáciou a prístupom zlepšiť celkovú starostlivosť o pacienta“, uviedol dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, prof. PharmDr. Ján Kyselovič.

Odborným garantom projektu je Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského a partnerom je spoločnosť sanofi-aventis a Zentiva.

Viac o projekte: www.excelentna-lekaren.sk