Regresná terapia – Omladnut.sk

Regresná terapia

Opakovanie tých istých problematických situácií v živote, zdravotné ťažkosti, ktoré nemajú riešenie, vzťahové komplikácie, rodinné trampoty, fóbie, neriešiteľné situácie. To všetko núti človeka hľadať pomoc a odpovede na otázku prečo a čo s tým. V realistickom svete však často potrebné informácie a riešenia nenachádzame. Východiskom ako pochopiť, čo sa v našom živote deje a pohnúť sa z miesta je psychoterapeutická metóda- regresná terapia.

Pomocou návratu do minulosti hľadá riešenie našich problémov a ťažôb z dávnejšieho obdobia, ktoré majú negatívny vplyv na náš súčasný život. Môže však aj rozvíjať osobnosť, nasmerovať na správnu cestu, dodať energiu, či chuť do života, zbaviť strachu aj nespokojnosti.

 

Ako to prebieha

Terapeutka Emília Majerčíková približuje ako regresná terapia funguje: „Regresná terapia je o pozeraní sa späť v tomto živote alebo v minulých životoch, ak je to potrebné. Jej podstatou je určitý energetický nános v podobe traumy nájsť, vyčistiť a jeho energiu transformovať na niečo neškodné. Dôležitou súčasťou regresu je okamžité podliečenie, to znamená, že prežitá situácia už nevyvoláva záťaž. Je dôležité aj poučenie a pochopenie prečo daná situácia nastala.Pomáha pochopiť prečo sa nám v živote dejú určité situácie, prečo sa správame podľa určitého modelu aj keď sa nám to nepáči, prečo sa musíme konfrontovať s určitými luďmi, či už sú to partneri, manželia, spolupracovníci alebo nadriadení. Objasňuje prečo sa s niektorými problémami akoby nedá pohnúť, či už jeden alebo viac rokov, či ich obísť.“

Veľa problémov má ale hlboké korene, dokáže riešiť i záležitosti, zasahujúce predchádzajúce generácie? „Slúži na riešenie takzvanej rodinnej karmy až sedem generácii dozadu. Ide o alkoholizmus, rôzne závislosti, či modely správania, ktoré sa dedia v rodinách z generácie na generáciu. Napríklad všetci muži z rodu si vyberajú dominantné konfliktné manželky alebo sú sami agresívny a nevedia to ovplyvniť. Nevedia sa  postaviť k problému alebo ho riešiť inak ako fyzickým útokom. V regrese sa hľadá cesta ako ozdraviť prenos rodinnej karmy aby si duša mohla riešiť svoje záležitosti a nebola zaťažená neschopnosťou predkov vyriešiť problémy. Je dôležité aby sa karmické veci neprenášali na deti, pretože pribúda rôznych ochorení s tým spojených,“ vysvetľuje Emília Majerčíková.

Jedno sedenie trvá pri regresnej terapii štyri až šesť hodín. Na vyriešenie problému väčšinou treba viac sedení. Optimálne je absolvovať ho jedenkrát za rok.

Na úvod terapeut pomôže klientovi uvoľniť sa pomocou klasickej dýchacej techniky a navedie ho na cestu do minulosti. Svetloplachým ľuďom sa odporúča na oči šatka. Klient je pri vedomí a aktívne komunikuje s terapeutom. Spoločne prechádzajú minulosťou, ktorú možno vidieť ako film alebo v symboloch. Je dôležité aby terapeut vedel správne zareagovať na všetky  situácie, ktoré sa môžu pri regrese vyskytnúť a spoľahlivo previedol klienta cez všetky úskalia.

Foto:flickr.com/nperlapro