Prečo nie sme šťastní? – Omladnut.sk

Prečo nie sme šťastní?

Žijeme vo svete ilúzií, klamstiev, manipulácií, všetko je hyper, mega, VIP…napriek tomu nie sme šťastní. Odpoveď hľadáme v knihách, seminároch, obviňujeme druhých, že môžu za naše negatívne pocity. Čo však šťastie vlastne je? Pre každého z nás je to niečo iné ale všetci spočiatku robíme tú istú chybu. Hľadáme šťastie stále mimo nás, chceme aby nám tento pocit dal niekto iný, aby nás niekto urobil šťastným.

Neustále si myslíme, že ak dosiahneme niečo, čo sme si vysnívali, budeme šťastní. Keď sa vydám, keď si kúpim to, či ono…Áno, dosiahnutie našich snov nám na chvíľu dáva pocit šťastia, avšak o chvíľu tento pocit pominie a my sme opäť na začiatku. Ak sa po čase opäť šťastní necítime , neustále hľadáme chybu v niekom inom. Skutočné šťastie ale spočíva v niečom inom. Šťastie nie je cieľ ale cesta. Je to stav našej mysle, je to odraz našej vnútornej spokojnosti a odraz uspokojenia našich vnútorných duševných potrieb prameniacich z pochopenia nášho vlastného ja, nasledovania toho tichého hlasu nášho vnútra, ktorý často ignorujeme alebo nepočujeme. Nepočujeme, lebo nám v tom bráni množstvo faktorov. Príliš silné ego, stereotyp nášho správania a myslenia, výchova, škola, zamestnanie a predovšetkým naše  vlastné vnútorné emocionálne bloky, spôsobené traumami, výchovou, spolužitím atď. Akosi prirodzene od detstva potláčame to čo nás trápi. Naučili sme sa odmalička správať k emóciám ako k nežiaducim, ako k nepriateľom. Strach, zlosť, úzkosť, beznádej, menejcennosť nie sú v našom každodennom živote vítané. Ich neustálym a dlhodobým blokovaním si však privodzujeme duševné traumy a ochorenia.

Na svete je však pozoruhodná a veľmi efektívna metóda, ktorá vznikla ako spontánna reakcia na vyliečenie nádoru jej autorky. Volá sa Journey alebo Cesta – www.thejourney.com. Autorkou tejto do hĺbky prepracovanej a medzinárodne uznávanej liečebnej metódy je Brandon Bays – Američanka žijúca vo Veľkej Británii. Na Slovensku sa metódou zaoberá PhDr.Jana Koczkášová, terapeutka a absolventka akreditovaného štúdia priamo u Brandon Bays. Spýtali sme sa jej ako terapia prebieha a pre koho je určená.

„Je to účinný proces podobný riadenej meditácii. Pomocou cesty je možné transformovať minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Východiskovým bodom je fakt, že naše bunky si uchovávajú emocionálne spomienky. Tieto žijú svojím vlastným životom, ktorý môže viesť k fyzickým alebo psychickým blokom. Pomocou Cesty tieto spomienky vyplavujeme z nášho podvedomia, pričom nastupuje úľava na duševnej úrovni a je daný priestor a energia telu, aby očistené od emocionálnych blokov mohlo zahájiť proces samoliečby.

Cesta je určená vlastne každému. Dospelým, deťom, ženám i mužom, chorým aj zdravým.“

Foto: flickr.com