Vynechanie raňajok je jednou z častí prerušovanej hladovky