Kvercitín je prirodzené farbivo nachádzajúce sa vo viacerých potravinách