Celostná medicína ako cesta k uzdraveniu – Omladnut.sk

Celostná medicína ako cesta k uzdraveniu

V ostatnom čase sa čoraz častejšie stretávame s termínom “celostná medicína”. Postupne odhaľujeme, čo termín celostná medicína znamená, čo je jej cieľom, jej podstatou a aké efektívne je jej využívanie. Súčasne poukazujeme na aktuálnosť využívania celostnej alebo holistickej medicíny i v dnešnej, farmaceutickej dobe. Trendom tejto doby sa stáva liečenie následkov chorôb, bez skúmania ich skutočných príčin. Priekopník celostnej medicíny na Slovensku, klinika MEDANTE, prináša revolučný prístup ku komplexnej liečbe za využitia holistického prístupu.

Dôležité je dôverovať svojmu telu

Telo má svoje vlastné liečivé, samoregulačné schopnosti, ktorým treba dať príležitosť. Liečba by preto mala byť zameraná na ich posilnenie a na stimuláciu odolnosti organizmu. Tieto schopnosti alebo sily treba povzbudiť ohľaduplnými a prirodzenými terapeutickými postupmi, čo predstavuje jednu zo zásad celostného prístupu k pacientovi. Ako uviedol Ing. Michal Andrejco, generálny riaditeľ prvej kliniky celostnej medicíny na Slovensku, MEDANTE, terapeut liečebno-transformačnej metódy CESTA a akreditovaný kouč: Je potrebné, aby sa človek naučil zameriavať svoju vlastnú pozornosť na telo a vnímal jeho reakcie. Telo funguje ako neomylný barometer spoločného vedomia. Prehovára k nám s okamžitou odozvou a práve telesné impulzy sú pre nás rozhodujúcimi faktormi samotného konania. Nie vždy potrebujeme veciam rozumieť na racionálnej úrovni.“ Je teda dôležité, naučiť sa dôverovať svojmu telu, vlastnému vnútornému vedeniu a nechať sa ním viesť.

Múdrosť minulosti

Holistický prístup k zdraviu mali Číňania či Gréci už tisícky rokov pred Kristom. Už vtedy bol človek liečený komplexne, s ohľadom na všetky jeho úrovne bytia. V 4. storočí p.n.l. Sokrates upozorňoval na to, že nie je možné liečiť len jednu časť tela a očakávať celkové uzdravenie. Hippokrates, lekár a zakladateľ medicíny ako odboru, tvrdil, že na zdravie vplýva mnoho faktorov, najmä výživa, emócie, životné prostredie a pod.

Celostnú medicínu teda nie je možné považovať za novodobý prístup. Jej význam však bol potlačený do úzadia začiatkom 20. stor., kedy došlo k obrovskému rozvoju farmaceutických spoločností a lieky sa stali automatickou odpoveďou na každý zdravotný problém.

Komplexný prístup k problému

Celostná medicína berie ohľad nielen na komplexné fungovanie tela, ale zahŕňa i myseľ a dušu, ako neoddeliteľnú súčasť človeka. Tento prístup berie do úvahy aj Svetová zdravotnícka organizácia. Tá definuje zdravie ako stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nie iba neprítomnosť choroby.

Nepriaznivý zdravotný stav, ochorenie alebo bolesti sú príznakom nerovnováhy v organizme. Nesprávny stravovací režim, nedostatok pohybu, spánku, stres, toxíny či sústavné preťažovanie organizmu bez potrebnej regenerácie, podmieňujú vznik ochorení. Práve celostná medicína ponúka postupy, ako naštartovať prirodzené samoozdravovacie procesy v ľudskom organizme. MEDANTE považuje za svoju základnú úlohu učiť ľudí ako porozumieť signálom, ktoré vysiela ich vlastné telo, keď ich upozorňuje na stav nerovnováhy, psychické vypätie alebo duševnú traumu.

Čo lieči celostná medicína

Celostnou medicínou možno vyliečiť neinvazívne takmer všetko: akútne i chronické ochorenia, zmierniť predoperačné i pooperačné stavy, bolestivé i chronicky disfunkčné systémové poruchy. Tento prístup volia častokrát ľudia s chronickými  ochoreniami, u ktorých klasická lekárska liečba zlyhala.

Primárnym cieľom celostnej medicíny je vedomá snaha o zabezpečenie najvyššej možnej miery fungovania a rovnováhy, vo všetkých oblastiach človeka. Výsledkom je stav spokojnosti, vyrovnanosti a harmónie, bez ohľadu na prítomnosť či neprítomnosť choroby.

Víziou MEDANTE je vytvoriť miesto, kde je možné dosiahnuť skutočné a trvalé uzdravenie a tým prispieť k zlepšeniu kvality života. Vydajte sa preto s nami na cestu sebauzdravenia a sebapoznávania, ktorá vás privedie o krôčik bližšie k zdravému a šťastnému životu.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.