Prechádzanie zo sedu do stoja pri práci nebolo nikdy také jednoduché

Sprievodca výberom parfému: Ako vybrať vôňu, ktorá vám sadne?

Červená kabelka – ako ju štýlovo skombinovať na rôzne príležitosti?

Rýchla Pomoc pri Hnačke

Psoriáza: Príčiny, príznaky a možnosti liečby

Kožné vyrážky: príčiny vzniku a príznaky. Ako sa s nimi vysporiadať?

Chcete začať podnikať? Poradíme vám, ako získať príspevok na podnikanie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
2017-08-19 08:00:28

Už dlho nosíte v hlave vlastný biznis plán, no brzdí vás nedostatok financií? Prečítajte si, kto a za akých podmienok má v roku 2019 možnosť získať príspevok na podnikanie.

Čo je to príspevok na podnikanie?

Príspevok, alebo dotácia na podnikanie je príspevok od štátu, ktorý je určený začínajúcim podnikateľom na rozbeh ich podnikania a označuje sa tiež ako príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Poskytuje sa na uhradenie čiastkových nákladov, ktoré súvisia s podnikaním a svojou výškou slúži na rozbeh a rozvoj samostatnej zárobkovej činnosti. Dotáciu na podnikanie poskytujú vybraným žiadateľom úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančný príspevok je nenávratný a vypláca sa z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu.

Kto môže žiadať o príspevok na podnikanie?

V prvom rade by ste mali mať na pamäti, že príspevok na podnikanie nemusí dostať každý, kto splní podmienku požiadania oň. Znamená to teda, že i keď splníte nasledovné kritéria, nemali by ste očakávať 100% úspech. Informácie získate priamo na ÚPSVaR, v ktorého územnom obvode budete podnikať.

Aktuálne podmienky v roku 2019 sú nasledovné:

  • Žiadateľ musí byť považovaný za uchádzača o zamestnanie.
  • Žiadateľ musí byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace.
  • V prípade pozastavenej alebo ukončenej samostatne zárobkovej činnosti musí byť evidovaný aspoň 12 mesiacov s tým, že SZČ ukončil alebo pozastavil v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie.
  • Žiadateľ bude prevádzkovať buď živnosť alebo vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nepretržite po dobu troch rokov.
  • Žiadateľ o príspevok na podnikanie písomne požiada miestne príslušný úrad práce podľa plánovaného miesta podnikania.
žena žiada o príspevok na podnikanie
Zdroj: Moose Photos  (Pexels)

Čo musíte spĺňať

Dôležité je oboznámiť sa s tým, na aké formy samostatnej zárobkovej činnosti sa príspevok a podnikanie vzťahuje, pretože nie je poskytovaný na všetky typy podnikania.

„Príspevok na podnikanie je možné získať len na prevádzkovanie živnosti podľa zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov alebo vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.“

Príspevok je určený výlučne pre fyzické osoby a teda právnické osoby nárok na príspevok nemajú. Podobne je to aj s tzv. „slobodným povolaním“. Príspevok na podnikanie nezískate ani keď  budete pracovať ako lekár, audítor, znalec, tlmočník, architekt, stavebný inžinier a pod.

Žiadosť musíte podať písomne spolu so všetkými potrebnými prílohami. Pre poskytnutie príspevku musíte splniť aj konkrétne kritériá územia a cieľovej skupiny, v prípade, že ide o projektovú výzvu z grantovej schémy EÚ. Povinné prílohy sú podnikateľský zámer a kalkulácia nákladov na prevádzku, ktorú sú podkladmi na posúdenie komusiou. Tú vytvára výbor pre otázky zamestnanosti úradu.

Výška dotácie na podnikanie pre rok 2019

Výška potenciálneho príspevku, ktorý môžu začínajúci podnikatelia na Slovensku získať nie je jednotná. Záleží od toho, či priemerná miera nezamestnanosti v okrese, kde sa chystáte podnikať presahuje alebo nepresahuje celoslovenský priemer miery evidovanej nezamestnanosti v roku 2018. Nedajte sa však pomýliť, rozhodujúca je miera nezamestnanosti v okrese kde budete vykonávať zárobkovú činnosť, nie odkiaľ pochádzate. Zároveň výška príspevku záleží od celkovej ceny práce (CCP).

Od 1. januára 2019 je výška príspevku na podnikanie takáto:

  • Bratislavský kraj: 2,5-násobok CCP, t.j. 3325,90 €
  • Ostatné kraje s mierou evidovanej  nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako celoslovenský priemer: trojnásobok CCP, t.j. 3991,08 €
  • Ostatné kraje s mierou nezamestnanosti vyššou ako celoslovenský priemer: štvornásobok CCP, t.j. 5321,44 €

Kedy príspevok na podnikanie dostanete?

Pokiaľ budete úspešní a vašu žiadosť príslušné úrady schvália, neznamená to, že na vašom účte pribudnú peniaze už nasledovné dni. Celá výška dotácie vám nebude vyplatená jednorazovo, ale postupne po častiach počas nadchádzajúcich rokov podnikania.

Podľa zákonu je to však vždy prvých najviac 60% výšky príspevky do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnuté príspevky. Zvyšných najviac 40% časť financií vám bude pridelená až po prvom roku samostatnej zárobkovej činnosti.

ako získať príspevok na podnikanie
Zdroj: rawpixel.com (Pexels)

S čím treba rátať?

Ak sa dostanete do bodu, kedy vám príspevok na podnikanie bude schválený a peniaze vyplatené, počítať by ste mali s pravidelným predkladaním správy o prevádzkovaní zárobkovej činnosti. Takúto správu, obsahujúcu výdavky a iné informácie o vašom podnikaní máte povinnosť úradu predkladať podľa podpísanej dohody, po dobu troch rokov. Dôležité je tiež spomenúť, že ak nesplníte podmienku podnikať minimálne tri roky, dotáciu musíte vrátiť. Povinný však nie ste vrátiť celú výšku príspevku, len pomernú časť zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého ste nepodnikali.

Príspevok môžete čerpať aj viackrát, najskôr však až po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania podnikania, na ktoré vám bol poskytnutý predošlý príspevok.

Veríme, že sme vám týmto článkom pomohli a rozšírili obzory o nové možnosti financovania vašich nápadov. Pokiaľ uvažujete o splnení svojich snov, majte na pamäti, že svet patrí nie len odvážnym, ale najmä pripraveným.

Zdroj: ÚPSVaR

Zdroj titulnej fotky: energepic.com (Pexels)

Najnovšie články

Prechádzanie zo sedu do stoja pri práci nebolo nikdy také jednoduché

Sprievodca výberom parfému: Ako vybrať vôňu, ktorá vám sadne?

Červená kabelka – ako ju štýlovo skombinovať na rôzne príležitosti?

Rýchla Pomoc pri Hnačke

Psoriáza: Príčiny, príznaky a možnosti liečby

Kožné vyrážky: príčiny vzniku a príznaky. Ako sa s nimi vysporiadať?

5 tipov na výlet do hôr na Slovensku

5 tipov na jarný výlet po Európe za slnkom

Chcete omladnúť? Vyberte si práčku, ktorá sa postará o vždy čisté a štýlové oblečenie

Čo si obliecť k hnedým lodičkám? Tu sú naše tipy.

Zdravá chrbtica a inovatívny dizajn, hlavné zbrane sedacích vakov

Prinášame vám 4 tipy, ako zostať zdraví počas jesene

Poradíme vám, ako zaspať rýchlejšie a bez námahy

Trendy v interiéri: Kúpeľňa s vôňou dreva